Булком - Оптичен интернет

Високоскоростен оптичен интернет за дома и офиса. Най-бързият и надежден начин за връзка с интернет. Високоскоростен оптичен интернет за дома и офиса. Най-бързият и надежден начин за връзка с интернет.

VPN (Virtual Private Network)


VPN за бизнеса

Виртуаланите частни мрежи (VPN) свързват отделните офиси и отдалечени потребители чрез обща или публична мрежа като интернет, със същата сигурност и възможности, както при частните мрежи.
Поради използването на обща глобална мрежова инфраструктура, разходите са по-ниски, а също и внедряването е по-бързо от традиоционните частни мрежи.
При изграждането на VPN може да се използва безжичната технология. При вече изграден VPN може да се използва IP корпоративна телефония.

Предимства:
Спестяване на пари.
При използване на VPN oтпада необходимостта организациите да използват скъпи наети линии.
Става възможно също и свързването на отдалечени потребители към корпоративната мрежа чрез локален интернет доставчик вместо междуселищен телефонен разговор.

Сигурност:
VPN използва най-високата степен на сигурност чрез разширено криптиране и протоколи за оторизация, което защитава данните от непозволен достъп.

Мащабност:
VPN позволява на корпорациите да използват достъп до отдалечена инфраструктура, чрез доставчиците на интернет.
Следователно корпорациите са в състояние да добавт практически неограничено количество капацитет, без прибавянето на значителна инфраструктура.