Булком - Оптичен интернет

Високоскоростен оптичен интернет за дома и офиса. Най-бързият и надежден начин за връзка с интернет. Високоскоростен оптичен интернет за дома и офиса. Най-бързият и надежден начин за връзка с интернет.

MAN (Metropolitan Area Network)


MAN се предлага на територията на един град, както и между различни градове със скорости до 1 Gbps.
Услугата MAN е предназначена за потребители, за които скоростта на обмен на информацията е от ключово значение, както и за доставчици на услуги.
Тя е основата, на която ще се базира достъпa до всички новосъздадени и бъдещи услуги в телекомуникациите.

Характеристики:
Предлаганите скорости са: 64 Kbps - 2 Mbps, 10/100 Mbps и 1 Gbps;
Услугата се предоставя основно чрез оптична свързаност;
Лесна за осъществяване връзка между различни потребители, вече клиенти на съответния MAN, чрез конфигуриране на VLAN (Виртуална локална мрежа);
Гъвкавост на предлаганата услуга: лесна промяна на параметрите на услугата - скорост и физическа топология, посредством логическа конфигурация;
Възможности за отдалечен достъп до MAN мрежата.